Veelgestelde vragen

* Wat houdt de Vrijmetselarij in?
Vrijmetselaren zoeken naar waarheid omtrent de zin van het leven, waarbij vrijheid en verdraagzaamheid aan de basis staan. Vanuit zijn persoonlijke verantwoordelijkheid wil de vrijmetselaar een bijdrage leveren aan de verbetering van leven en samenleving. Daarbij zoekt de vrijmetselaar naar dat wat ons mensen bindt in plaats van dat wat ons scheidt.

* Is de Vrijmetselarij een religie?
Nee, maar het geloof  ‘aan’ of  ‘in’ iets is wel een wezenlijk kenmerk van de Vrijmetselarij.  We willen elkaar helpen zoeken naar een antwoord op levensvragen als: vanwaar kom ik? wie ben ik? waar ga ik heen?

 

* Is de Vrijmetselarij een serviceclub?
Een loge is geen serviceclub, zoals Rotary of Lions, die acties voert om bijvoorbeeld  fondsen voor een goed doel bijeen te brengen. Een serviceclub is in tegenstelling tot de Vrijmetselarij geen inwijdingsgenootschap. Wel is het de morele plicht van iedere vrijmetselaar om hen die in nood verkeren indien mogelijk te ondersteunen. Dat kan hij doen in zijn gedrag ten opzichte van anderen, maar ook door actief te zijn in de charitatieve sfeer, door giften, het vervullen van bestuursfuncties en ander vrijwilligerswerk. Doorgaans zal de vrijmetselaar daarbij niet aan anderen kenbaar maken dat hij dat doet omdat hij vrijmetselaar is.

 

* Moet je gevraagd worden voor een mogelijk lidmaatschap?
 Nee, dat hoeft niet. Als je interesse in de Vrijmetselarij hebt dan ben je welkom om je aan te melden bij onze loge.

 

* Kan ik een avond bijwonen?
Je bent als niet-lid op een open dag welkom. Dan kun je alle informatie krijgen over de Vrijmetselarij. Het bijwonen van andere bijeenkomsten is niet mogelijk. Pas als een lid ingewijd is kan hij alle bijeenkomsten bijwonen in de eigen en andere loges.

 

* Wat verwachten we van een geïnteresseerde?
Dat je open staat voor de opvatting van anderen en jouw mening naast die van de ander kunt leggen, waarna je zelf bepaald welke zienswijze bij jou past. Ook het werken met symbolen zou je moeten aanspreken.

 

* Heeft de Vrijmetselarij geheimen?
 Het Geheim der Vrijmetselarij zit in je zelf, het is een levensschool waarin je je zelf ontwikkelt binnen de vertrouwde omgeving van de loge. Door die vertrouwde onderlinge band en het feit , dat wij een inwijdingsgenootschap zijn bestaan er helaas (zonder reden) misverstanden over de Vrijmetselarij.

 

* Is de Vrijmetselarij een geheim genootschap?
De Loge is een gewone vereniging die ingeschreven is in de Kamer van Koophandel. Wel zijn we een inwijdingsgenootschap waar wij onze “geheimen” doorgeven. Het internet maakt veel openbaar, maar de beleving moet je ondergaan en geeft je inzicht.

 

* Is elke Vrijmetselaarsloge gelijk?
Het zijn de mannen van de loge, die door hun eigen inbreng de sfeer in een loge bepalen. Wel is de werkwijze in alle loges ongeveer dezelfde.

 

* Moet ik als lid elke bijeenkomst aanwezig zijn?
Dat is wel waar we naar streven, want daardoor wordt de broederband natuurlijk steviger en kun je de ideeën van de broeders aanhoren.

Download
In dit boekje vind je nog meer informatie over de Vrijmetselarij.
Vrijmetselarij - Wat is dat eigenlijk.pd
Adobe Acrobat document 610.4 KB